Par biroju

Danas Rones advokātu birojs ir dibināts 2003. gadā. Biroja dibinātāja zvērināta advokāte Dana Rone ir ieguvusi maģistra grādu tiesību zinātnēs gan Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, gan Rīgas Juridiskajā augstskolā. Advokātu biroja mērķis ir sniegt klientiem labāko un piemērotāko juridisko palīdzību. Pirms juridiskās palīdzības sniegšanas vienmēr tiek noskaidrotas klienta vēlmes, intereses un sasniedzamie rezultāti. Tādējādi iespējams panākt vislabākos risinājumus, kas atbilstu tieši konkrētā klienta vajadzībām.

 

Advokātu biroja klientu loks ir daudzveidīgs. Tās ir fiziskās un juridiskās personas no Latvijas un vairākām ārvalstīm – Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Polijas, Vācijas, Ukrainas, Krievijas, Indijas, Austrālijas, Kanādas u.c. Klientiem iespējams saņemt juridisko palīdzību latviešu, krievu, angļu, vācu un spāņu valodā. Biroja advokāti ir snieguši juridiskus atzinumus arī ārvalstu tiesām par Latvijas Republikas tiesību aktu interpretāciju.

 

Birojs sadarbojas ar vairākiem advokātu birojiem ārvalstīs – Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Vācijā, Japānā un Austrālijā, tādējādi nodrošinot klientiem nepieciešamo palīdzību attiecīgajās valstīs. Klientiem juridiskā palīdzība tiek sniegta gan klātienē, gan arī neklātienē – ar telekomunikāciju līdzekļiem un interneta palīdzību. Šāda iespēja īpaši izdevīga ir klientiem, kas neatrodas Latvijā, bet risina šeit juridiskos jautājumus.